Plánované krytí / Planned mating

V současné době neplánujeme žádné krytí!!!

Currently we do not plan any mating!!!

Komentáře nejsou povoleny.